Interviews and Media

Interviews & media

Volkskrant  – 5 mei 2020

Artikel in de Volkskrant 5 mei 2020

Een artikel over ‘het misverstand’

Lees dit artikel en bekijk de bijbehorende video

Video…

Bron: Omroep SúdWest

Lezingen

In de loop der jaren zijn de volgende  lezingen gegeven…

2015:

– Leiden, Dodenherenking

2016:

– 12/1 Wjelsrijp
– 17/2 Wommels
– 24/2 Franeker
– 03/3 Den Haag
– 17/3 Workum, ‘Vrouwen van nu’
– 23/3 Arnhem
– 14/4 Nijkerk
– 19/4 Dokkum
– 4/5 Katwijk, Dodenherdenking
– 9/11 Tjerkwerd
-22/11 Kubaard

2017:

– 10/1 Welsrijp/Bajum
– 15/2 Stavoren
– 16/2 Stavoren (Vrouwen van Nu)
– 03/3 Zaandam (Kunst in de kamer)
– 14/3 Drachten
– 21/3 Balk
– 22/3 Roodhuis (Fr)
– 18/4 Franeker
–  24/4 Groningen (Workshop)
– 28/4 Harlingen (Zilt)
–  3/5 Arnhem (Past Rotary)
– 5/5 Aalsmeer (Stichting 4 en 5 mei)
–  9/5 Oss, Genootschap Ned.-Israël
– 18/10St. Johannesga

2018:

– 6/3 Easterein (Fr)
-18/4 Dokkum
-16/10 Harlingen
-17/10 Weener (Duitsland)
-24/10 Makkum

2019:

-20/2  Nij Beets
-12/3  Grou
-16/4  Berlikum
-23/5  Leer (Duitsland)
-22/9  Leeuwarden, Tresoar
-16/10 Heerenveen

2020:

-26/1 Schalkwijk, Holocaustherdenking
-18/3 Nijland (uitgesteld)
-24/4 Wommels (uitgesteld)
-3/5 ‘Open Joodse Huizen’, Utrecht (uitgesteld)
-4/5 Dodenherdenking, Domkerk,Utrecht: veplaatst naar 2021
-14/10 Raard niet doorgegaan ivm Corona
-11/11 Bakkeveen: idem

2021:

– 13/10 Raard

“op de vlucht”

Op de vlucht vertelt het verhaal van de kleine Peter Hein. Tijdens de oorlog gaat hij van adres naar adres en die onzekere en verwarrende periode heeft zijn sporen bij hem nagelaten. Hierover is door omroep Max een indringende driedelige documentaireserie uitgezonden.