HomeBeeldenSchrijvenBiografieAgendaLinksContact
Gallery
Beelden Schilderen Objecten Fotografie


peterhein@planet.nl

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op: 

2 oktober 2018.

WEBLOG

LEZINGEN :
2016:
- 12/1 Wjelsrijp
- 17/2 Wommels
- 24/2 Franeker
- 03/3 Den Haag
- 17/3 Workum, 'Vrouwen van nu'
- 23/3 Arnhem
- 14/4 Nijkerk
- 19/4 Dokkum
- 4/5 Katwijk, Dodenherdenking
- 9/11 Tjerkwerd
-22/11 Kubaard

2017:
- 10/1 Welsrijp/Bajum
- 15/2 Stavoren
- 16/2 Stavoren (Vrouwen van Nu)
- 03/3 Zaandam (Kunst in de kamer)
- 14/3 Drachten
- 21/3 Balk
- 22/3 Roodhuis (Fr)
- 18/4 Franeker

-  24/4 Groningen (Workshop)

- 28/4 Harlingen (Zilt)

-  3/5 Arnhem (Past Rotary)

- 5/5 Aalsmeer (Stichting 4 en 5 mei)

-  9/5 Oss, Genootschap Ned.-Israël 

- 18/10St. Johannesga

2018:

- 6/3 Easterein (Fr)

-18/4 Dokkum

-16/10 Harlingen

-17/10 Weener (Duitsland)

-24/10 Makkum

2019:

-20/2  Nij Beets

-12/3  Grou

-16/4  Berlikum 


 

 

Bezoek me op Facebook    Bezoek me op LinkedIn    Bezoek me op Twitter 

 

Omslag van 'De Onderduikers'

Welkom op de website van Peter Hein, beeldhouwer, auteur bij Meulenhoff Boekerij en gastspreker.

U vindt hier informatie over verschenen boeken, een beeldengalerij, foto’s, schilderijen en tekeningen. Daarnaast nieuws, een weblog, de expositieagenda en (in de marge van de homepagina) geplande lezingen en signeersessies.

Nieuws:

-De uitvoeringen van het theaterproject 'Sjen yn it tsjuster' (Zien in het donker) dat in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad  2018 in Burgwerd voor de laatste keer op 8 en 9 september plaatsvonden, behoren tot het verleden.  Mijn aandeel was een grote kinetische installatie (ca 2x4x3m) van oud ijzer met vele draaiende wielen (geïnspireerd op het werk van Tinguely). 

-Op 17 oktober hield ik in het Stadtmuseum van Weener (Ostfriesland) een voordracht, getiteld: 'Einige Aspekte des jüdischen Lebens in Weener', o.a. over mijn familie De Jonge.

-Ondertussen doe ik de eerste vingeroefeningen voor een boek over het Joodse leven in de nazi-tijd in het Berlijn van 1935.

 

 

 

Exposities van dit moment:
-Expositie Galerie De Vereeniging (Workum)(www.galeriede vereeniging.nl)
-Expositie Galerie Peter Bax, Sneek (www.baxkunst.nl)

- Expositie Galerie Beeldentuin De Paardenstal, Espel (NO-   polder). (www.galeriedepaardenstal.nl)


Boeken:
-'Het misverstand', Meulenhoff Boekerij (januari 2017).Een tragische familiegeschiedenis tegen de achtergrond van het opkomend nazisme in Duitsland, 1933.
-'Het zesde jaar', Meulenhoff Boekerij (november 2014).Over de onderduik van het jongetje Peter Hein.
-'De Onderduikers' Meulenhoff Boekerij(januari 2014). Over de turbulente onderduik van mijn ouders.
(zie verder onder SCHRIJVEN).


Interviews en enkele recensies:Lees meer....